X

Meddelande

Med anledning av Covid-19

Coronaviruset medför att vi alla verkar i en ny slags vardag. Vi på AFF arbetar hela tiden med att anpassa verksamheten enligt myndigheternas krav och rekommendationer. Alla behöver bidra till att minska smittspridningen och det gäller både boende och medarbetare. Vi får vara flexibla och mötas och samverka på nya sätt. En handskakning blir till en vinkning, ett fysiskt möte kanske blir digitalt och hemmet blir för en del en tillfällig arbetsplats.

Folkhälsomyndigheten har i dagarna skärpt de allmänna råden ytterligare och det innebär nya rutiner och arbetssätt för verksamheten.

Vänliga hälsningar
Nicklas Storgård, Förvaltare
Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka AB

Mer än förvaltning..

En Maj-bild
En Maj-bild

Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB (AFF) etablerades 2005. Vi finns och arbetar idag inom Nacka kommun.

AFF arbetar med teknisk fastighetsförvaltning, markskötsel, källsortering samt om- och tillbyggnader. AFF har 9 anställda och en modern maskinpark. Vi är väl rustade att utföra de mest skiftande arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning.

AFFs förvaltningen skall ske med bästa kvalitet och med optimal ekonomi för våra kunder.

Information
 
Nyhetsbrevet Här kan du fylla i din e-postadress för att få senaste nytt skickat till dig när det kommer ut.
 
Logga in
Namn:
Lösen:
   Info Kom ihåg mej nästa gång jag kommer hit..
Testa ditt bredband..

De viktigaste delmålen är:

  • Att våra kunder skall känna ett mervärde av det arbete vi utför.
  • Den in- och utvändiga miljön skall uppfattas positiv och säker för våra kunder.
  • Arbeta för att fastigheternas kvalitet och teknik skall ge en god livscykelekonomi.
  • Nyckeltal för driften, felanmälningar samt antalet akuta fel skall förbättras.
  • Fastigheternas attraktionsvärde skall öka över tiden.

Uppdrag har bl a utförts åt:

AFF tror på långsiktiga relationer. För att uppnå detta måste båda samarbetsparterna känna att de får ett mervärde.

Behöver Ni teknisk förvaltning av Er fastighet kontakta AFF för en diskussion och ett offertunderlag.